CIR „PRO BONO” ANUNȚĂ CONCURS DE SELECTARE A TRAINERILOR ȘI EXPERȚILOR

Centrul de Informare și Resurse Pro Bono selectează un grup de persoane-resursă în diferite domenii cu care intenționează să lucreze ulterior. Aceste persoane vor oferite servicii de consultanță și expertiză pentru toate activitățile, anunțurile de tender sau proiectele inițiate de CIR PRO BONO și/sau partenerii săi.

Persoanele selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă experiență în domeniul/le de expertiză selectate;
 • experiență de lucru cu structurile din mediul asociativ;
 • să fie cunoscător al metodelor de predare în educația nonformală;
 • activitățile și proiectele CIR Pro Bono să fie o prioritate.

La rândul său, organizația va fi responsabilă de a da prioritate dosarelor persoanelor selectate în cazul unor tendere sau oferte, de a le recomanda altor instituții și organizații și de a le asigura oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Lista domeniilor de expertiză:

 • Scriere și management de proiecte;
 • Politici de tineret/ politici publice;
 • Dezvoltarea instituțională a OSC de tineret;
 • Educație (formală, non-formală, informală);
 • Drepturile omului și promovarea culturii juridice;
 • Antreprenoriat și start-up pentru tineri;
 • Serviciile de tineret și lucrul de tineret;
 • Fundraising și management financiar în OSC;
 • Inovație și cercetare;
 • Administrație publică centrală și locală.

Persoanele interesate sunt încurajate să completeze formularul de înregistrare și să expedieze CV-ul actualizat, cu menționarea a două persoane de referință la adresa de email cir.probono@gmail.com.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, sunteți încurajați să ne contactați la nr de telefon 069531061 sau la emailul cir.probono@gmail.com.

CIR Pro Bono este o asociație națională, profesionistă, neguvernamentală, apolitică, înființată la 11 aprilie 2017. Aceasta urmărește realizarea conceptului statului de drept în RM și promovarea în societate a profesiei de jurist, a științei juridice și culturii, lucrul cu mediul de tineret, implicarea în dezvoltare comunitară.

 666 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seven − four =