Infrastructura Digitală pentru Antreprenoriat social în zone rurale

Obiectivul proiectului: încurajarea dezvoltării companiilor mici pe sectoare cum ar fi agricultura și fabrici, prin crearea condițiilor optime pentru incluziunea digitală a grupurilor vulnerabile.

Rezultate: servicii de marketing online și comerț electronic la costuri reduse pentru cel puțin 50 de companii mici, susținerea a cel puțin 10 antreprenori sociali.