Campanie de informare a tinerilor despre oportunitățile naționale și internaționale de dezvoltare personală

Scop: Informarea tinerilor (cu accent pe tinerii din grupuri vulnerabile) privind programele existente (naționale/internaționale) și promovarea mobilității și a schimbului de tineret prin extinderea participării Republicii Moldova în cadrul programelor Uniunii Europene „Erasmus Plus”.

Rezultate: 100 de tineri instruiți în domeniul creării conținutului jurnalistic pe domeniul programelor pentru tineri; 20 tineri din grupurile cu oportunități reduse implicați în instruirile pentru tineri; recrutarea a 50 de voluntari, 20 000 tineri informați continuu cu privire la programele de internship, oportunitățile de dezvoltare în domeniul antreprenoriat, programele de cooperare transfrontalieră; 80 000 tineri informați cu privire la oportunitățile existente de educație nonformală, inclusiv beneficiarii programului de granturi de tineret 2020; 2000 tineri informați în cadrul activităților offline cu privire la

oportunitățile Erasmus+, programe naționale dezvoltate de instituțiile publice (MECC, ODIMM, ANOFM, etc) proiecte transfrontaliere și alte oportunități naționale și internaționale existente; 1000 tineri cu oportunități reduse informați privind activitățile gratuite de educație nonformală și voluntariat.