Sporirea participării civice în procesul decizional în satul Tohatin

Scopul proiectului: Crearea de instrumente de colaborare și implicare durabilă a ONG-urilor în comuna Tohatin pentru identificarea și rezolvarea problemelor locale.

Rezultate: cel puțin 300 de persoane chestionate; 3 instruiri pentru 10 reprezentanți APL și 10 din societatea civilă locală, 60 de participanți la activități de focus grup.