Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova

Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova

Rezultate: sprijin în procesul de dezvoltare instituțională a organizației. Au fost elaborate mai multe documente de politici interne, au fost organizate instruiri dedicate echipei organizației, patru dintre care au beneficiat de un curs privind managementul proiectelor.

Parteneri: UN Women

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × five =