Fondul Comun pentru împuternicirea tinerilor și dezvoltarea Centrelor de tineret din Republica Moldova. Noi opțiuni de accesare pentru funcționarii publici din cadrul APL nivel II

Funcționarii publici din cadrul APL nivel II, responsabili de domeniul de tineret, au participat la un atelier, organizat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret, în parteneriat cu UNFPA Moldova.

În cadrul acestuia, participanții s-au familiarizat cu viziunea și prioritățile Agenției pentru Tineret privind dezvoltarea și consolidarea sectorului de tineret, inclusiv cu prioritățile și programele de tineret pentru anul 2023, prezentate de Ion Donea, directorul Agenției Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret.

Totodată, în cadrul evenimentului a fost prezentată și Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”. În baza acesteia, reprezentanții APL au discutat despre situația curentă în domeniul politicilor de tineret, despre posibilitățile de cooperare între autoritățile publice centrale și locale privind dezvoltarea și extinderea parteneriatului în implementarea programelor și despre rolul specialistului de tineret în coordonarea implementării politicilor locale de tineret. La fel, funcționarii au beneficiat și de o sesiune de instruire privind procesul de transpunere a politicilor naționale în politici specifice locale de tineret.

La eveniment, Olga Gordila – Bobeico, analistă Programe Tineret în cadrul UNFPA Moldova a vorbit despre activitățile și opțiunile de accesare a oportunităților oferite în cadrul Fondului Comun pentru împuternicirea tinerilor și dezvoltarea Centrelor de tineret din Republica Moldova susținut de Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională pentru Tineret, Guvernul Elveției și Fondul ONU pentru Populație, de care pot beneficia și funcționarii publici.

Unul dintre aceste oportunități este Programul de suport pentru APL de nivelul II privind consolidarea capacităților de planificare bugetară pe componenta de tineret, implementat de CIR PRO BONO, cu suportul Ministerul Educației și Cercetării, Agenția Națională pentru Tineret, Guvernul Elveției și Fondul ONU pentru Populație.

Programul de suport pentru APL constă în elaborarea unei analize cauza-efect a situației tinerilor din raion în baza rezultatelor Youth Score Card 2021 pentru raionul vizat și în baza datelor statistice colectate; organizarea unei activități de instruire în planificarea activităților de tineret și consolidare a capacităților APL, reprezentanților altor structuri și instituții relevante sectorului de tineret de la nivel local, prin prisma conceptelor de management în bază de rezultate, bugetare participativă, bugetare pe programe, planificare pe termen scurt și mediu; oferirea suportului și asistenței individualizate pentru APL în elaborarea planului de acțiuni pentru anul 2024 pe componenta de tineret, fundamentat pe necesități, orientat pe rezultat și în conformitate cu resursele disponibile. 

Amintim că timp de trei ani de implementare a Programului de suport, peste 20 de APL-uri au beneficiat de asistență și capacitare în planificarea activităților de tineret.

Programul de suport este susținut în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

 

 1,204 total views,  6 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 6 =