Depune dosarul și fii parte a Centrului de Management și Cercetare în Domeniul de Tineret – comunitate de experți/te și consultanți/te

Centrul de Informare și Resurse „PRO BONO” (CIR PRO BONO) lansează apelul de selecție a 20 de experți și experte din mai multe domenii. Aceștia urmează să fie recrutați, instruiți și să facă parte din Centrul de Management și Cercetare în Domeniul de Tineret.

Cu suportul Agenției Naționale de Tineret, CIR PRO BONO a inițiat un proiect care vizează abordarea provocărilor cu care se confruntă sectorul de tineret din Moldova. Acesta urmărește să consolideze domeniul de cercetare în domeniul tineretului prin crearea și abilitarea unei comunități multidisciplinare de experți/te și consultanți/te din alte domenii pentru a putea realiza cercetări în domeniul de tineret și contribui la dezvoltarea politicilor publice naționale și locale de tineret în corespundere cu cele mai bune standarde internaționale (ale Consiliului Europei, ONU, UE, etc.). 

Pentru a atinge obiectivele proiectului, 20 de experți din diverse domenii (statistică, sociologie, economie, administrație publică, etc.) vor fi recrutați și instruiți în subiecte legate de tineret, conform unor programe de formare avansată aliniate la standardele Consiliului Europei, ale Uniunii Europene, ale ONU și la alte standarde relevante. Programul va facilita, de asemenea, schimbul de experiență și expertiză de la egal la egal între membrii Centrului pentru crearea unei comunități multidisciplinare de cercetare a domeniului de tineret.

Responsabilitățile expertului pentru perioada: octombrie – decembrie 2023:

 • participarea activă la programul de formare în domeniul de tineret. Timp de 3 luni, vor fi organizate 6 sesiuni de instruire. Programul de formare se va concentra pe dezvoltarea competențelor și cunoștințelor necesare pentru a realiza cercetări și analize în domeniul tineretului;
 • participarea în programul de schimb de experiență și capacitare peer-to-peer. Împreună cu echipa proiectului, experții, vor organiza 6 sesiuni de instruire sub forma de schimb de experiență între participanți.  În cadrul la fiecare sesiune, 3 experți vor oferi o sesiune de instruire pe domeniile lor de expertiză (statistică, politici publice, drepturile omului, voluntariat, etc.);
 • livrarea unei instruiri în domeniul de tineret pentru actorii-cheie din regiuni (lucrători de tineret, membrii centrelor de tineret, membrii consiliilor locale de tineret, etc.), în baza cunoștințelor obținute în cadrul formării;
 • participarea la masa rotundă cu actorii -cheie din domeniul de tineret și identificarea politicilor publice asupra căror experții vor interveni;
 • participarea la consultare cu grupul de lucru ad hoc;
 • elaborarea proiectului de politică publică;
 • prezentarea și dezbaterea proiectului elaborat, instituțiilor responsabile pe domeniu.

Responsabilitățile expertului pentru perioada de după 31 decembrie 2023:

 • Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Management și Cercetare în Domeniul de Tineret.

Domeniile:

 • Educație și dezvoltare personală
 • Educație non formală
 • Sănătate și bunăstare
 • Angajare și ocuparea forței de muncă
 • Participare civică și activism
 • Incluziune socială
 • Drepturile omului și justiția
 • Tehnologie și inovație
 • Artă, cultură și sport
 • Mediu și sustenabilitate
 • Egalitate de gen și diversitate
 • Management și dezvoltare organizațională
 • Voluntariat
 • Politici Publice
 • Antreprenoriat și dezvoltare economică
 • Migrație și mobilitate internațională
 • Comunicare și media
 • Arhitectură și urbanism
 • Cercetare socială și evaluare de impact
 • Domeniul Financiar-Fiscal
 • Statistica.

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze CV-ul și o scrisoare de intenție (în care să menționeze domeniul sau domeniile de expertiză), la adresa de email cir.probono@gmail.com și management.probono@gmail.com.

Termenul-limită – 22 octombrie.

Centrul de Management și Cercetare în Domeniul de Tineret este implementat de Centrul de Informare și Resurse PRO BONO, cu suportul Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2023.

 3,172 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × three =