CIR PRO BONO angajează contabil/ă. Fii parte din echipă!

Centrul de Informare și Resurse „PRO BONO” angajează manager contabil/ă care va fi responsabilă de asigurarea contabilității asociației, controlul folosirii resurselor materiale și financiare ale acestuia în conformitate cu cerințele prevederilor cadrului legal al Republicii Moldova şi Statutului organizației.

Persoana selectată va avea următoarele responsabilități:

  • răspunde pentru gestionarea corectă a resurselor financiare;
  • poartă răspundere pentru menținerea documentelor de evidență contabilă și întocmirea rapoartelor financiare în conformitate cu cerințele finanțatorilor;
  • poartă răspundere pentru elaborarea și prezentarea la timp a informației contabile precise, veridice și depline privind implementarea proiectului;
  • răspunde disciplinar, material şi penal, pentru pagubele provocate AO CIR „PRO BONO” prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora.
  • să respecte valorile împărtășite în cadrul AO CIR „PRO BONO”; să cunoască și să respecte standardele de conduită etică și standardele de muncă stabilite de conducerea AO CIR „PRO BONO”; să cunoască și să respecte regulile de securitate și sănătate în muncă, regulile de utilizare a proprietății AO CIR „PRO BONO”.

Cerințe față de candidat sau candidată:

  • studii superioare în domeniul economic, financiar, preferabil –  în domeniul contabilității; cursuri în domeniul evidenței contabile în ONG;
  • minim 2 ani de experiență în domeniul contabilităţii ONG-urilor;
  • cunoștințe privind cadrul normativ în evidența contabilă;
  • cunoașterea programelor WORD, Excel, Internet, Soft contabil, Programul 1C;
  • cunoașterea limbilor română, rusă și engleză.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul la adresa de email management.probono@gmail.com până la data de 31 ianuarie.

 2,464 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × four =