Strategia de dezvoltare comunitară în localitățile Negureni și Chițcanii-Vechi: tot ce trebuie să cunoașteți despre documente

Strategia de dezvoltare comunitară este un document ce include o serie de acțiuni, care în ansamblu, au scopul să crească nivelul de trai în localități și să asigure un mediu sănătos pentru dezvoltarea comunităților din Negureni și Chițcanii-Vechi.

Fiind dezvoltată într-un mod participativ, strategia este un liant ce asigură o bună comunicare între autorități, cetățeni și societate civilă. Aceasta este instrumentul prin care autoritățile publice locale îl aplică în acțiunile lor de propunere și monitorizare a politicilor publice. La fel, documentul afectează direct locuitorii din comunele Negureni și Chițcanii-Vechi și oferă posibilitatea să vină cu propuneri, să creeze grupuri de inițiativă prin care vor soluționa probleme și vor contribui la creșterea calității vieții și la dezvoltarea comunităților. Este o de cetățenie activă, ce sporește implicarea locuitorilor în procesele decizionale.

Strategia de dezvoltare comunitară pentru localitățile Negureni și Chițcanii-Vechi este complexă și prezintă viziunea pentru următorii șase ani. Planurile de acțiuni, una din componentele documentelor, descriu acțiunile specifice, perioada de implementare, entitățile responsabile, potențiale surse de finanțare.

Acțiunile incluse în planuri sunt concentrate spre dezvoltarea mediului educațional, a economiei locale, a mediului, a managementului public, a culturii și a infrastructurii. Astfel încât, fiind puse în aplicare, peste șase ani, numărul și calitatea acestor servicii să crească.

Mai mult despre aceste acțiuni, viziune și rezultate puteți afla consultând documentele: Strategia de dezvoltare comunitară Negureni și Strategia de dezvoltare comunitară Chițcanii Vechi.

Această publicație a fost elaborată cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „EU4Accountability”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul publicației aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene. 

 2,186 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × 5 =